Gilla
oss
KONTAKT

Det är på Ideon Innovation

idéer blir till företag.

Vi har kontorsytan, kontakterna och expertisen.

Du har entreprenörsandan.