BREAKING

NEWS

Toppnews

Från utanförskap till supertalang - vikten av att bryta normer

19-åriga Negin Azimi är en flitigt anlitad föreläsare och vid sidan av sina föreläsningar är hon även verksamhetsansvarig och projektledare på TEDxYouth Stockholm. Utöver detta är hon styrelseledamot i SOS-Barnbyar och driver sitt konsultföretag. Hon kommer den 3e maj föreläsa om integration, normer och entreprenörskap på The Yes Day. Vi pratade med Negin om normer, näringslivets roll och hur man lyckas. Vem kan lyckas i Sverige… En anledning till att jag har lyckats är att jag vuxit upp i ett land som Sverige, som egentligen har obegränsat med möjligheter. Däremot behöver man ofta som individ besitta kunskap kring hur man hittar dit; som samhälle önskar jag att vi kan tillgängliggöra möjlig

Take Five of Pitching

Once upon a time, there was a lonely corner... Then along came Per Garvell and Neal Greenspan and turned the lonely corner into the Pitcher's Corner. This happened a whole five years ago, and ever since that day, they have trained hundreds of entrepreneurs at pitching! You can take five with them now and learn pitching 101. Know your purpose Anytime you communicate with a purpose in mind - you are pitching. Make sure to know your goal. Make sure they are listening Start with the hook. The hook is what makes the listener care about paying attention to you. Use simple language Regardless how technical your topic might be, use the language that a ten-year-old can understand. NABC A structure is

Take Five of Investment

Meet the Master of Money aka Ola Andersson - Business Coach at Ideon Innovation! Enjoy Ola's five best tips for investment seekers and reach out to him for more! Forget about venture capital Well, not totally but plan your company as if you do not have any money besides your savings. Make sure that you are on the right track. Speak with your customers as early as possible and improve your business according to the need. This way you will have customer-generated income at an early stage. Having customer driven income will attract the investors. ​ Start early Remember that raising funds often takes looooonger than you expect. Do your research Don't gamble on one investor. Be in touch with sev

För mig handlar innovation om lösningar

Den tredje maj är The Yes Day 2018 Lund - en dag där vi fokuserar på nya sätt att vara entreprenör på. Förutom det givna – företagande – så pratar vi bland annat om jämställdhet. Hur jobbar vi så att alla gynnas i samhället? Utifrån egna exempel såsom #killmiddag, Fatta och #skitikön föreläser Kristina Wicksell från Make Equal om hur vi kan skapa samhällsförändrande kommunikation och kampanjer. Kristina skriver, föreläser, tycker om samhällsförändring. Hon har jobbat med jämställdhetsfrågor i fem år. Men hennes tro på rättvisa går längre bak i tiden. Behovet för rättvisa finns i mitt blod...​ Mina föräldrar pratade mycket om jämställdhet och rättvisefrågor redan när jag var liten. För mig bl

Latest news
Archieve