BREAKING

NEWS

Toppnews

Nya ledamöter till Ideon Innovations styrelse

Vid Ideon Innovations stämma den 27 juni valdes en ny styrelse. Valberedningen föreslog sex ledamöter till styrelsen och fyra nya styrelseledamöter vilka alla godkändes av stämman. Ordförande Rickard Mosell (Vinnova Wallenberg Fellow och Business Sweden) och Johan Olsén (Almi Företagspartner Skåne AB) sitter kvar från tidigare år. Stämman godkände också fyra nya ledamöter: - Eva Vati (grundare av VATI of Sweden och expertrådgivare UN Women) - Sofie Woge (entreprenör och grundare av Tendo) - Per Persson (Head Of Business Development på Lunds kommun) - Anders Ruland (Senior Business Development Manager LU Innovation) Ola Andersson, nytillträdd VD för Inkubatorn, är mycket positivt till de

Latest news
Archieve