BREAKING

NEWS

Toppnews

Stor satsning på idéutveckling i Skåne och Blekinge

Den regionala hållbara tillväxten i Skåne och Blekinge är beroende av att fler människor ges möjlighet att utveckla sina idéer och att fler nya företag etableras i regionen, vilket är av stor vikt då befintligt näringsliv drabbats hårt av Covid-19. De tre inkubatorerna Blekinge Business Incubator, Minc i Malmö och Ideon Innovation i Lund och Blekinge Tekniska Högskola har av Region Blekinge samt Tillväxtverket beviljats projektmedel för att starta förinkubatorn PreInk i Blekinge och Malmö-Lund. Projektet startas direkt och kommer att pågå tom februari 2023. Problemen projektet syftar till att lösa är behovet av ett tydligt program som stimulerar och stöttar tidiga entreprenörer med verktyg,

SÖK TILL VÅR INNOVATIONSTÄVLING!

Det är inte bara stora internationella organisationer och företag som aktivt kan stödja Agenda 2030, FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Det skapas nya enorma affärsmöjligheter där startups också i hög grad kan vara med och bidra. Ideon Innovation vill tillsammans med samarbetspartners synliggöra och ge utrymme åt nya innovatörer och främja deras tillträde till den enorma marknad som Agenda 2030 innebär. Därför har Ideon Innovation tagit initiativet till ännu en Innovationstävling med fokus på de globala målen. Idag, den 2 juni öppnar ansökan. Har du en idé som kan förbättra världen? Vill du få bästa möjliga stöd för att förverkliga den? Vi erbjuder en fantastisk start till 3 nystar

Latest news
Archieve