BREAKING

NEWS

Toppnews

August 19, 2019

Vid Ideon Innovations stämma den 27 juni valdes en ny styrelse.

Valberedningen föreslog sex ledamöter till styrelsen och fyra nya styrelseledamöter

vilka alla godkändes av stämman.

Ordförande Rickard Mosell (Vinnova Wallenberg Fellow och Business Sweden)

och Johan Olsén (Al...

Please reload

Den regionala hållbara tillväxten i Skåne och Blekinge är beroende av att fler människor ges möjlighet att utveckla sina idéer och att fler nya företa...

Stor satsning på idéutveckling i Skåne och Blekinge

June 17, 2020

1/10
Please reload

Latest news
Please reload

Archieve
Please reload