top of page

Breaking

news

Välkomna Medotemic!


Lars Nilsson har en bakgrund från Sony, men hans affärsidé växte fram på ett helt annat sätt. Han fick sig en funderare när han gick på återbesök hos en läkare med en anhörig som fått en stroke. Vid en stroke så utsätts hjärnan för en rejäl påfrestning, och en vanlig effekt av det är depression. För att motverka detta visar forskningen att fysisk aktivitet, tex promenader, väsentligen sätter ner risken för denna nedstämdhet och läkaren skriver därför ut ”FAR”, fysisk aktivitet på recept.. Dock är det mycket svårt att mäta huruvida patienten faktiskt har rört på sig i tillräcklig grad. Läkarna har inga verktyg att utgå ifrån, utan de kan endast ställa frågor som ger subjektiva svar.

Innovationer inom sjukvården blev därför ett ämne som Lars började fokusera på. "Jag anser mig befinna mig i ett intressant område, och just kommunikation, eller uppföljning, på distans med patienten är någonting som verkligen behövs just nu och där behoven bara kommer att öka", berättar Lars.

Därför utvecklades idén till bolaget Medotemic AB, utifrån en önskan att stärka kontakten mellan läkare och patient. En applikation utvecklas just nu som mäter patientens rörelsemönster för att säkerställa att patienten gradvis haltar mindre efter knä/höftledsoperationer. Hälta kan bli ett invant gångmönster vilket i sin tur kan skapa följdproblem. "Du går snett för att åtgärda det onda, men sedan fortsätter du gå snett och får ont av det. Det blir en ond cirkel".

Applikationen ska hjälpa till att mäta delmål och mål, påminnelser och andra funktioner, för att bli av med haltandet och på så vis undvika biverkningar. Lars har nu flyttat in på Ideon Innovation för att vidareutveckla och marknadsföra produkten. Välkommen Medotemic!

TOPPNYHETER
Archive
TAGGAR
bottom of page