top of page

Breaking

news

7 av 10 ansökningar kommer från kvinnor

Ideon Innovation miljonsatsar på kvinnligt entreprenörskap. Inkubatorn har gått ifrån att ha 10% kvinnor i inkubatorn till att 70% av de ansökningar som kommit in under hösten är från kvinnor. Detta är resultatet av projektet The Yes Way som nu har erhållit 1,1 miljon kronor från Vinnova.

Anna Branden, VD på Ideon Innovation

Fotograf: Olivia Whitehouse

Ideon Innovation har sedan ett år tillbaka på olika sätt jobbat med att öka andelen kvinnliga företagare i inkubatorn, något som bland annat gett sig uttryck i den återkommande konferensen ”The Yes Day”. Satsningen har gett stor effekt och idag träffar inkubatorn i Lund fler nya kvinnliga företagare med idéer än manliga. Nu har Vinnova gått in och stöttat projektet med 1,1 miljon kronor för 2018 med ambition att fortsätta i ytterligare 2 år.

 

Vinnova’s Carl Naumburg resonerar:

”Att erbjuda lika förutsättningar för män och kvinnor som innovatörer och entreprenörer är för många idag en självklarhet. Ändå så ser vi att såväl privata som statliga finansiärer i mindre omfattning finansierar kvinnor. Mycket handlar om strukturer och normer. Det är i de nystartade företagen förändringar har störst förutsättningar att ske.”

 

Projektet The Yes Way fokuserar först och främst på att ta fram nya metoder, arbetssätt och stödfunktioner för kvinnliga entreprenörer. Dessa kommer att implementeras hos samarbetspartners och andra inkubatorer i Sverige under projektets första två år. Projektets tredje och sista år ska fokusera på att sprida kunskap och förankra metodiken med samarbetspartners.

 

”Vi har kunnat visa att vårt arbete gett konkret effekt och nu kavlar vi upp ärmarna ordentligt och tar oss an utmaningen att inte bara jobba med vår egen inkubator utan även med andra inkubatorer och aktörer i innovationssystemet. Vårt arbete har väckt stort intresse och vi kommer att jobba från två håll – med att stärka kvinnor i sitt företagande och med att utmana de strukturer som byggts runt entreprenörskap. Vi menar att det finns en förlegad syn på hur en entreprenör ska se ut och på grund av det så missar vi en stor potential. Vårt samhälle står inför stora utmaningar kring hållbarhet och vi behöver all kapacitet som finns för att lösa dessa utmaningar.”

säger Anna Branten, VD på Ideon Innovation.

 

TOPPNYHETER
Archive
TAGGAR
bottom of page