top of page

Breaking

news

För mig handlar innovation om lösningar

Den tredje maj är The Yes Day 2018 Lund - en dag där vi fokuserar på nya sätt att vara entreprenör på. Förutom det givna – företagande – så pratar vi bland annat om jämställdhet. Hur jobbar vi så att alla gynnas i samhället?


Utifrån egna exempel såsom #killmiddag, Fatta och #skitikön föreläser Kristina Wicksell från Make Equal om hur vi kan skapa samhällsförändrande kommunikation och kampanjer.


Kristina skriver, föreläser, tycker om samhällsförändring. Hon har jobbat med jämställdhetsfrågor i fem år. Men hennes tro på rättvisa går längre bak i tiden.


Behovet för rättvisa finns i mitt blod...​

Mina föräldrar pratade mycket om jämställdhet och rättvisefrågor redan när jag var liten. För mig blev det en självklarhet att arbeta för jämställdhet på olika sätt. Jag engagerade mig fullt ut när jag flyttade till Stockholm och upptäckte alla organisationer och rörelser som fanns där – det var då jag hittade samhörighet med väldigt många andra som brann för samma sak.


I min vardag…

Jag är ute hos olika företag och organisationer och föreläser om jämställdhet och jämlikhet. Jag opinionsbildar, skapar kampanjer och skriver debattartiklar om frågor kopplade till dessa frågor.


Jag träffar många som vill engagera sig…

Varje dag blir det mer självklart att arbeta med jämlikhetsfrågan. Jag ser förbättring. Många organisationer hör av sig till oss på Make Equal för att de behöver kunskap och verktyg för ett aktivt jämlikhetsarbete.


Jämlikt samhälle...

Att jobba för ett jämlikt samhälle är allas ansvar! Ju mer makt man har desto större ansvar får man – för att en maktposition innebär att man får större chans att påverka.


Maktfördelningen i dagens samhälle…

Människor får inte samma förutsättningar i livet. Redan från födseln har vi olika möjligheter, olika rättigheter och olika förutsättningar. Det är inte bra för individen och det är inte bra för samhället. Det begränsar väldigt många människor. Det påverkar allting i vår omgivning.


Samhället behöver hållbar förändring…

När det gäller jämställdhetsfrågor upptäcker vi problemen när det händer något specifikt. Titta på #Metoo till exempel. Jättemånga företag akutförhandlar problemet när de för första gången märker det. Men hållbar förändring handlar om att förändra strukturer och inte fokusera bara på akuta lösningar när problemen uppdagas. Både individer och organisationer ska förstå att förändringen behöver ske på alla plan. Förändring är någonting som sker på lång sikt!


När jag drömmer…

Jag upplever att väldigt många fortfarande förnekar att bristen på jämlikhet är ett problem. Förnekelse är det största hindret. Jag önskar att vi lägger mindre energi på att diskutera huruvida jämställdhet är ett problem i dagens samhälle. Det är dags att fokusera på lösningar och metoder och arbeta framåt.


Innovation är…

För mig handlar innovation om lösningar. Innovativa lösningar till samhällsproblem hittar vi när vi inte utgår ifrån hur samhället har sett ut – hur vi har gjort och löst saker tidigare. Vi ska inte fastna i problematiserande. Vi ska tänka visionärt – vart vill vi nå och vad har vi för medel?


TOPPNYHETER
Archive
TAGGAR
bottom of page