top of page

Breaking

news

Från utanförskap till supertalang - vikten av att bryta normer

19-åriga Negin Azimi är en flitigt anlitad föreläsare och vid sidan av sina föreläsningar är hon även verksamhetsansvarig och projektledare på TEDxYouth Stockholm. Utöver detta är hon styrelseledamot i SOS-Barnbyar och driver sitt konsultföretag. Hon kommer den 3e maj föreläsa om integration, normer och entreprenörskap på The Yes Day.

Vi pratade med Negin om normer, näringslivets roll och hur man lyckas.

Vem kan lyckas i Sverige…

En anledning till att jag har lyckats är att jag vuxit upp i ett land som Sverige, som egentligen har obegränsat med möjligheter. Däremot behöver man ofta som individ besitta kunskap kring hur man hittar dit; som samhälle önskar jag att vi kan tillgängliggöra möjligheterna för fler unga.

Ett gemensamt ansvar…

En problematik i vårt samhälle är att vi ofta lägger för stor press för att lyckas på enskilda individer, även om vi inte har samma förutsättningar för att nå dit. Jag tror vi kan skapa mer lika förutsättningar genom en skolgång som kan stödja ungdomar att bli integrerade i arbetsmarknaden, exempelvis kan en lösning vara att etablera närmare kontakt mellan skolan och näringslivet. Om det blir lättare att komma in på arbetsmarknaden så tror jag att fler kommer att känna samhörighet i samhället och därifrån kan vi kanske minska utanförskapet i samhället.

Analysera samhällsstrukturer i tidig ålder…

Jag tror återigen att skolans roll är väldigt viktig inom detta område. Vi borde prata mer om samhällsstrukturer, normer och fördomar. Jag önskar att vi lär unga (och vuxna) att analysera hur samhället och tillvaron ser ut, och att prata om utanförskap redan när man är liten. Det är svårare att vakna en dag som vuxen och inse hur strukturerna är byggda. Det kommer ge bättre effekt om man är medveten redan i tidiga år.

Strukturella problem…

Överlag så finns det strukturella problem, exempelvis går endast 1% av riskkapitalet i Sverige till kvinnliga grundare. Men utvecklingen går framåt, exempelvis så avancerar fler och fler kvinnor inom näringslivet, blir chefer eller driver eget. Jag tror det bidrar till mycket positiv förändring för näringslivet och samhället i stort. Jag tror att dialog och öppna samtal är nödvändig för att även lyfta engagemanget hos män.

Mina drömmar…

I drömsamhället vågar alla ifrågasätta världen omkring oss och inte leva på “autopilot”. Att varje individ jobbar på sig själv och blir den bästa versionen av sig själv. Samhället är mer hållbart med större fokus på sociala värden och entreprenörskap. Det vore bra med fler resurser för ungdomar i samhället att engagera sig, tex forum där alla unga, oavsett förutsättningar, kan få höras, få tillhörighet och prova sig fram. Det har varit en av drivkrafterna till att jag vill driva TEDxYouth Stockholm, att just skapa en plattform för unga.

TOPPNYHETER
Archive
TAGGAR
bottom of page