top of page

Breaking

news

Ny samarbetspartner till Ideon Innovation – BDO


Oskar Gustafsson, partner inom rådgivning hos BDO.

Oskar Gustafsson, partner inom rådgivning hos BDO.

Företagsinkubatorn Ideon Innovation i Lund har sedan länge tätt samarbete med olika partners för att erbjuda bästa expertis till sina startups. Nu börjar även rådgivnings- och revisionsbyrån BDO stötta bolagen hos Ideon Innovation. BDO blir ett perfekt komplement till annat stöd som finns hos inkubatorn.

Både Ideon Innovation och BDO arbetar proaktivt och med ett relationsdrivet förhållningssätt. De delar en vision om en arbetskultur där nya idéer får liv och där de anställda kan växa såväl som människor som professionellt.

BDO är en fullservicebyrå och kommer att bidra med rådgivning och kompetens till de startup-bolag som finns i inkubatorn. Det kan röra frågor om exempelvis skatt, redovisning, kapitalanskaffning och strategier ur ett finansiellt perspektiv.

"Vi tycker att det är fantastiskt kul att jobba med entreprenörer och deras bolag. Att inleda detta samarbete med en av Sveriges bästa inkubatorer känns därför väldigt inspirerande och roligt”, säger Oskar Gustafsson, partner inom rådgivning hos BDO.

Ola Andersson som är affärsrådgivare på Ideon Innovation ser många fördelar med samarbetet:

"BDO kommer att fylla en viktig funktion för oss. Framförallt kommer våra inkubatorbolag att få tillgång till viktig spetskompetens inom redovisning, skatt, revision och andra frågor relaterade till affärsutveckling."

Det nya samarbetet med Ideon Innovation innebär också att BDO får en närvaro i Lund genom ett kontor i Ideon Science Parks lokaler och därmed fortsätter sin expansion.

Ideon Innovation är en företagsinkubator där människor med originella affärsidéer kan nå sin fulla potential. Vi strävar efter ett hållbart samhälle där tillväxt bygger på mångfald av människor, idéer och kompetens.

BDO är en av Sveriges ledande rådgivnings- och revisionsbyråer som erbjuder ett brett tjänsteutbud inom Rådgivning, Revision, Skatt och Företagsservice. Byrån har ca 700 medarbetare fördelade på ett 20-tal orter runt om i landet. BDO International är världens femte största revisions- och konsultorganisation med över 73 000 medarbetare i fler än 160 länder. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har BDO Sveriges nöjdaste kunder.

TOPPNYHETER
Archive
TAGGAR
bottom of page